Regulamin korzystania z serwisu pastuch.pl
  1. Serwis pastuch.pl powstał dla celów informacyjnych.
  2. Wszelkie zawarte w nim informacje zostały zredagowane przez autorów serwisu b±dĽ przedrukowane z ogólnodostepnych publikacji.
  3. Strona ma charakter typowo informacyjny i w żaden sposób nie stanowi ona oferty handlowej, usługowej.
  4. Zawarte tu informacje mog± być wykorzystywane do dowolnych celów pod warunkiem, że nie naraszuj± one obowi±zuj±cego prawa.
  5. Zawarte tu informacje nie stanowi± danych mogacych być podstaw± do rozstrzygania wszelkich sporów b±dĽ roszczeń.
  6. Mamy nadzieję jednak, że każdy użytkownik który tu trafił znajdzie interesuj±ce go informacje.
Pozdrawiamy zespół pastuch.pl