Odszkodowanie za szkody łowieckie
     Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie lub sarny jest często poruszanym tematem głównie wśród rolników. Jest to temat bardzo gorący i bardzo często rolnikom trudno dojść do ugody z kołami łowieckimi. Najczęściej szkody łowiecki powstają w kukurydzy, ziemniakach i łąkach. Warto jednak zabezpieczyć się samemu przed powstaniem szkody, idealnie sprawdza się tutaj ogrodzenie z mocnym pastuchem na dziki.

     Przykładem mogą być dziki, które spowodowały poważne szkody w ziemniakach. Po przeprowadzeniu procedury odszkodowawczej z myśliwymi, rolnik otrzymuje pismo od koła łowieckiego z kwotą odszkodowania, która to kwota bardzo często nie pokrywa roszczeń rolnika. Po prostu jest za niska niska. Warto więc opisać jakie są zasady ustalania wysokości szkody łowieckiej.

     Ustalenie rozmiaru szkody w przypadku upraw odbywa się poprzez pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz odsetka jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni oraz plonu z 1 ha. Natomiast w przypadku szkód w płodach rolnych ustala się szacunkowo masę uszkodzonego płodu rolnego. Z kolei wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego. Gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania. Pod uwagę bierze się cenę występującą w rejonie powstania szkody. Odszkodowanie pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu oraz przechowywania.

     Przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli powstała ona: w okresie cło 15 kwietnia - w wysokości 25%, od 16 kwietnia do 20 maja - w wysokości 40%, od 21 maja do 10 czerwca
  • w wysokości 60%, od 11 czerwca
  • w wysokości 85%) kwoty obliczonej w sposób określony powyżej.
     Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego. Koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania w przypadku dalszego jej zwiększenia. Dopuszcza się je wyjątkowo, za porozumieniem stron, jeżeli nie zebrano plonów z powodu złych warunków atmosferycznych. Musi się ono jednak odbyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania.

     Jeżeli po zapoznaniu się z przepisami uważa Pan, że wysokość odszkodowania została ustalona nieprawidłowo, zasadne wydaje się zwrócenie do Kola Łowieckiego z odpowiednim pismem. Powinien Pan wnioskować o ponowne ustalenie wysokości odszkodowania i jasne określenie zasad, jakimi kierowało się Koło.

     Jeżeli nadal będzie Pan uważał, że kwota jest zbyt niska, pozostaje Panu droga sądowa wyegzekwowania świadczenia.Jak widać na powyższym materiale filmowym szacowanie szkody wyrządzonej przez dziki i ugoda nie jest sprawą prostą.
Żródło:
Komentarze (2)
Autor: admin     (2009-09-01,  12:28:58)      [odpowiedzi: 1]
Temat:

Komentarze na temat: Odszkodowanie za szkody łowieckie


Dyskusja użytkowników na temat: Odszkodowanie za szkody łowieckie


Dodaj nowy wątek

Temat:
Treść:
Autor: Napisz wynik działania: 4minusplus 8 =
Walczymy ze spamem w komentarzach. Spam generują roboty. Rozwiązanie powyższego działania przekonuje nas że nie jesteœ robotem :)
Jesteś niezalogowany. Zaloguj się lub zarejestruj i zyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji portalu zupełnie za darmo!
POLECAMY POLECAMY POLECAMY
Ogrodzenia elektryczne PASTUCHY
Artykuły na temat:
Pastuchy- ogrodzenia elektryczne
Stosowanie ogrodzeń elektrycznych- korzyści
Elementy ogrodzenia elektrycznego
Typy ogrodzeń elektrycznych
Budowa pastucha elektrycznego
Przeznaczenie ogrodzeń elektrycznych
Niewidzialne ogrodzenia dla psa
Odszkodowanie za szkody łowieckie
Elektryczny pastuch
Mocny pastuch elektryczny
Pastuch na dziki
Pastuch na wydry (ochrona stawów)
Pastuch na bobry
Ogrodzenia przemysłowe
Siatka Ogrodzeniowa
Panele Ogrodzeniowe
Siatka Leśna
Drut Kolczasty
Siatka Zgrzewana
Concentriny i zasieki z drutu ostrzowego
Odstraszacze
Odstraszacze do samochodu
Odstraszacze kun
Odstraszacze kretów
Odstraszacze myszy, szczurów
Odstraszacze ptaków
Odstraszacz dzikiej zwierzyny
Pułapki
Pułapki na kuny
Pułapki na krety
Informacje dodatkowe
Regulamin